ПРЕДСТАВЯНЕ

"АКТИВ" ООД е строителна компания намираща се в Бургас, България, регистрирана с решение № 1120 на Бургаския окръжен съд от 23.04.1995 и е една от водещите строителни компании по Южното Черноморие.
През периода на своето съществуване е построила и предала пред Държавна приемателна комисия над 70 обществени, енергийни, жилищни и инфраструктурни обекти обекти с високо качество и в договорените срокове.
Освен това "АКТИВ" ООД търгува с недвижима собственост в цялата страна, като за целта има изграден специален отдел за продажби, състоящ се от професионалисти с богат опит.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

 • Проучване
 • Комплексно проектиране
 • Строителство "до ключ" на промишлени, административни и жилищни сгради
 • Осъществяване на инфраструктурни проекти
 • Цялостен ремонт и реконструкция на съществуващи сгради
 • Гаранционно и извънгаранционно обслужване
 • Промяна на предназначението на земи
 • Проектни проучвания за застрояване
 • Консултации за инвестиции в недвижими имоти
 • Покупко-продажба на недвижими имотиТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

 • Откриване спортна площадка ПГЕЕ"Константин Фотинов"

 • Физкултурен салон

 • Спортна площадка

 • Сграда в Царево в близост до Черно море

 • Нова сграда към ЦДГ №3, в УПИ I, кв.12 по плана на кв.”Крайморие”, гр.Бургас

 • Апартхотел „ГАЛЕРА БИЙЧ”, м.”Кротиря”, гр. Поморие