МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

 • "АКТИВ" ООД разполага с две собствени
  строителни бази в гр. Бургас и гр. Поморие на
  площ от 15 000 м2
 • Разполага с бетонов център,железарски цех, автоработилница и арматурен двор в гр. Поморие
 • Собствен авто-парк от товарни и специализирани машини за строителство
 • Автокранове, кулокранове, строителен инвентар и оборудване
 • Бетонов център
 • Арматурен двор, Дърводелска, Железарска и Авто работилници, Склад

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

 • Авто-кран 20t.
 • Авто-кран 16t.
 • Цистерна за гориво 4t.
 • Кулокранове - 2бр.

ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

 • Самосвали 10t.  - 3 броя
 • Самосвали   4t.  - 3 броя
 • Бетоновози 7м3  - 3 броя
 • Автобус 20места  - 2 броя

И всичко необходимо за протичането на нормален строителен процес.